Yirmi yaşında Makedonya kralı olan Büyük İskender, Yunanistan’ı topraklarına kattıktan sonra gözünü diğer ülkelere dikmiş.

Dünya haritasına bakmış ve o güne kadar en çok fethetmek istediği yere sefer yapmaya karar vermiş. Gitmek istediği yer Hindistan’mış.

M.Ö. 334 yılında otuz beş bin kişilik bir orduyla İran’a doğru yönelmiş. 

Bu sefer sırasında İskender’i Pers Kralı III. Dâra’nın  altmışaltı bin kişilik ordusu, İskenderun yakınlarında İssos Vadisinde karşılamış.

Kıran kırana büyük savaş olmuş.

Savaşın bazı aşamalarında Pers Kralı, bazı aşamalarında, İskender galip gelecek gibi oluyormuş.

Dâra savaşın galibi kendisi olacak gibi zannettiğinde  yaşadığı sevinci, İskender’e bildirmiş.

İskender kendinden emin ve cesur bir tavırla haberi getirene şöyle demiş:

 – Hiç belli olmaz! Son gülen iyi güler!

Bu atasözü her işin neticesinin sonunda belli olacağı düşüncesiyle söylenmiştir.