Karşımıza çıkan herhangi bir olaya karşı dört şekilde tepkide bulunuruz. Bu tepkiler genellikle hayata karşı yaklaşımımız doğrultusunda olur. Yazımı okuduktan sonra kendinize “Ben olsam hangi tepkiyi verirdim?” diye sormanızı istiyorum.
Gelelim size nasıl tepkide bulunurdunuz diye sorduğum şeye…
Önlerine aynı hedefin konulduğu dört kişi düşünün. Bu kişilerden istenen şey, kritik bir durumda olan bir şirketin mali yatırımlarının incelenmesi ve etkili yatırımlar yaparak şirketin düzlüğe çıkarılmasıdır. Dört kişiye de durum anlatılarak, onlardan bir hafta içerisinde çözüm önerileri getirmeleri istenir.
İlk konuştukları kişinin verdiği cevap şöyledir: “Bu işi başarabileceğimi düşünmüyorum. Diğer arkadaşlar size yardımcı olabilir.”
İkincisine sorulduğunda ise “Tabi ki size bir çözüm bulabilirim ben her şeyi yapabilirim.” der. Hiç düşünmeden işe başlamak ister.
Üçüncüsü ise konuyu dikkatle dinlerken, bir yandan ne yapabileceğini düşünür ve şu cevabı verir. “Siz, anlatırken aklıma bir şey geldi. Size hemen onu sunmak için hazırlık yapacağım” diye cevap verir.
Ardından dördüncü ve son kişiye de durum anlatılır. O da “Şirketiniz hakkında bir şeyler yapacaksam önce şirketinizi tanımalıyım. Atacağımız adım kritik olacağı için size hemen bir rapor sunamam. Sizlerle birlikte çalışıp bir hafta içerisinde firma için gerekli olabilecek mali yatırımları belirlemek için analiz yaparak, size en uygun çözümü belirleyebilirim.” diyerek onlarla birlikte çalışmaya başlar.
Siz böyle bir kritik durumda hangi cevabı verirdiniz?
Sizce hangi cevap başarıya ulaşabilir?
Örnek duruma verilen cevapları inceleyecek olursak; birinci kişinin verdiği cevap karamsar ve kendine bir şans bile vermeyen bir kişinin vereceği bir cevaptır. İkinci kişi ise fark ettiyseniz çok emin cümleler kurdu ve başaracağına o kadar emin ki sadece başarıyı hayal etti. Eylem planı düşünmedi. Üçüncü kişinin verdiği cevapta ise aslında bir çözüm yolu mevcut ama aklına ilk gelen çözümü hayata geçirmek için harekete geçti. Dördüncü ve son kişi ise şirket hakkında bilgi edinmek istediğini söyleyerek çalışmaya başladı ve başarı için analizlerde bulunarak en uygun çözüm yolunu bulmaya çalışıyor
Şimdi bir daha düşünün sizce hangisi daha başarılı olur?
Birinci kişi zaten baştan pes etti. İkinci kişi herhangi bir şey düşünmeden direk yapabileceğini söyledi. Çözüme yakın olan üçüncü kişi ise aklına gelen ilk fikri uygulamaya geçti. Bu fikrin uygunluğunu hiç araştırmayarak, zaten durumu kritik olan bir firma için, yapılması gereken en son şeyi yaptı. Böyle kritik bir karar verilmesi gerekiyorsa olası çözümler tartışılmalı ve en uygun çözüm yoluna gidilmelidir. Dördüncü kişide tam da bu şekilde davranarak firmada araştırma yapma yoluna gitti.
Aslında çözüm yollarını düşünürken yapmamız gereken şey, başarmak için aklımıza ilk gelen şeye atılmak değil. Ayrıntılı bir araştırma yapıp başarıya giden yolda daha emin adımlar atmaktır. Harekete hemen geçmek belki çıkışta sizi öne geçirir. Fakat finalde geri kalmanıza neden olur.