Eti ve Hitit efsanelerinden olan Illuankas M.Ö 1500 yılında tertiplenmiştir: Güneş tanrıçası Arinna ile fırtına tanrısının, Mezulla ve Zintuhi adında torunları vardır. Güzellik ve hava tanrıçası Inuras bunların çocuklarıdır. Illuankas adındaki büyük yılan ile fırtına tanrısı arasında Kiskilussa şehrinde korkunç mücadeleler olmuş, sonunda fırtına tanrısı kaybetmiştir. Inuras sevilen, sayılan bir tanrıça idi. Gökte altı kir atin çektiği arabasıyla gezerdi. Bir gün Inuras; Hatuşaş şehrine geldi. Oradan Zigoratta şehrine geçti. Orada Hupasiyas(Hupanisa) adında bir genç gördü, onunla aralarında dostluk başladı. Inuras Illuankas’i öldürerek fırtına tanrısının intikamını almak istedi. Gence bu arzusunu anlattı, ondan yardim istedi. Genç de Inuras kendisin sevdiği takdirde ona yardim edeceğini söyledi. Nihayet iki taraf karşılıklı teklifleri kabul ettiler. Hupasiyas’in tertibi ile tanrı Inuras(Inar) bir ziyafet hazırladı. Illuankas’i bu ziyafete çağırdılar. Buna sevinen Illuankas çocuklarını da alarak ziyafete geldi. Illuankas ile çocukları o kadar yediler ki döndükleri zaman çok şiştikleri için yuvalarının bulunduğu delikten sığmadılar. Yarı içerde yarı dışarıda kaldılar. Bunu gören Hupasiyas. Illuankas ile çocuklarını kuyruklarından birbirine bağladı. Oraya Inuras ta gelmişti. Illuankas kurtarılması için ona çok yalvardı. Inuras aldırmadı. Gök tanrısı Yantanus’u da oraya çağırdı. Yantanus ta geldi, elindeki kargı ile yılanları oldurdu. Inuras ta büyükbabasının intikamını almış oldu.