Telepinu, büyük fırtına tanrısının oğludur. Bolluk ve bitki tanrısıdır. Telepinu kaybolduğu zaman ocakta ateşler sondu. Tapınaklarda tanrılar bunaldı. Ağılarda koyunlar boğuldu, Ahırlarda sığırlar oldu. Koyun kuzusunu, inek danasını bıraktı. Telepinu kaybolduğu zaman, tarladan ekinleri beraber götürdü. Arktik arpa, buğday bitmez oldu. Koyunlar, sığırlar ve insanlar çiftleşmez, gebeler doğurmaz oldular. Ağaçlar kurudu, filizler çürüdü, kaynaklar kesildi. Ülkeyi kıtlık bürüdü. İnsanlar, tanrılar açlıktan kıvrandılar. Büyük güneş tanrısı bir ziyafet hazırladı. Bin tanrıyı çağırdı. Yedilerse de doymadılar, içtilerse de kanmadılar.Bunun üzerine fırtına tanrısı oğlu Telepinu’yu araştırdı. Telepinu ise  kızarak kaçmış, bütün iyi şeyleri beraberinde götürmüştü. Büyük tanrılar, küçük tanrılar Telepinu’yu aramaya çıktılar. Güneş tanrı kartalı oncu gönderdi ve (Git yüksek dağları, dereleri, yamaçları araştır)dedi. Kartal gitti. Telepinu’yu bulamadı. geri dondu. Güneş tanrıya: (Kudretli tanrı! Telepinu’yu bulamadım) dedi. Fırtına tanrısı, bas tanrıçaya: (Ne yapalım? Açlıktan öleceğiz) dedi. Güneş tanrıçası, fırtına tanrısına: (Ne istersen yap, Telepinu’yu aramaya kendin git) dedi. Fırtına tanrısı Telepinu’yu aramaya gitti. Onun şehrindeki evinin kapısını çaldı. Fakat o evde değildi. Kapı açılmadı. Kendi evine dönerek tahtına oturdu. Tanrıça kartalı bir daha gönderdi. Ona: (Git Telepinu’yu ara!) dedi. Fırtına tanrısı, tanrıçaya: (Büyük tanrılar, küçük tanrılar onu aradılar, fakat bulamadılar. Bu kartal mi onu bulacak? Bunu gözü keskinse onların  özleri de keskindir) dedi. Tanrıça yine kartalı gönderdi: (Git yüce dağları ara, tara!)dedi. Kartal uçtu, yüce dağları araştırdı, bulamadı. Su haberi getirdi: (Ben onu bulamıyorum).Tanrıça bu defa Ari’yi gönderdi: (Git Telepinu’yu sen ara! Bulursan onun ellerini, ayaklarını sok! Onu al getir. Mum al, onu yıka, temizle ve bana getir) dedi.Fırtına tanrısı tanrıçaya dedi ki: ( Büyük tanrılar, küçük tanrılar onu aradılar, fakat bulamadılar. Bu arı mi onu bulacak?) Tanrıça fırtına tanrısına dedi ki: (Sen arıyı bırak. O gidip onu bulacak). Ari oradan uçtu. Aramaya başladı. Her tarafı dolaştı. Irmakları, kaynakları araştırdı. Sonunda Telepinu’yu uyurken buldu. Telepinu acele evine geldi. O zaman ocaklara ateş geldi, ağıllara koyun, âhırlara sığır doldu. Ana çocuğunu, koyun kuzusunu ve inek danasını doğurdu.